Sambung bayar? Awas! Tukar nama wajib dalam 7 hari!

Tahukah anda bahawa Seksyen 13 Akta Pengangkutan Jalan 1987 memperuntukkan bahawa sebarang pertukaran hak milik kenderaan mesti dimaklumkan kepada Pengarah JPJ Negeri dalam tempoh 7 hari?

Tukar Hak Milik Kenderaan dilaksanakan di bawah Seksyen 13 Akta Pengangkutan Jalan 1987 di mana sebarang tukar hak milik kenderaan mesti dimaklumkan kepada Pengarah JPJ Negeri dalam tempoh 7 hari.

Jenis Tukar Milik:
 1. SUKARELA
 2. TIDAK SUKARELA
 • tukar hak milik kenderaan tarik balik
 • kenderaan bagi pemilik yang meninggal dunia

DOKUMEN BAGI PERMOHONAN


Tukar Hak Milik Secara Sukarela
 1. Sijil/Perakuan Pendaftaran Asal (JPJK2) asal dan salinan.
 2. Borang JPJ K3A (2 salinan).
 3. Salinan kad pengenalan bagi pemilik berdaftar/pembeli/saksi/perakuan pendaftar perniagaan syarikat (Borang 9, 44 dan 49).
 4. Sijil/Nota Perlindungan Insurans Pemilik baru.
 5. Notis penarikan balik tuntutan hak milik (pemunya baru) jika berkenaan.
 6. Laporan pemeriksaan kenderaan (PG10) asal (kenderaan import).
 7. Lesen Kenderaan Perdagangan asal dan salinan bagi pemilik baru (kecuali kenderaan decontrol).
 8. Bayaran yang ditetapkan.

Tukar Hak Milik Tidak Sukarela

Kenderaan motor yang ditarik balik (Repossesedmdi bawah Akta Sewa Beli 1967).
 1. Borang JPJK3A (dua salinan).
 2. Surat Akuan Berkanun asal dari Syarikat Kewangan.
 3. Surat Pelepasan Tanggungan.
 4. Satu salinan jadual 1, 4 dan 5 (Akta Sewa Beli 1967 Syarikat Kewangan).
 5. Laporan polis asal/Surat perintah Mahkamah asal dan salinan.
 6. Sijil/Nota Perlindungan Insurans pemilik baru.
 7. Laporan Pemeriksaan Kenderaan (PG10) asal (kenderaan import).
 8. Bayaran yang ditetapkan.

Kenderaan motor rampasan, sitaan dan sebagai yang dilelong oleh Agensi Kerajaan.
 1. Borang JPJK3A (dua salinan).
 2. Surat tawaran rasmi asal dan salinan daripada Jabatan yang melelong.
 3. Laporan pemeriksaan kenderaan PUSPAKOM (B2) asal dan resit bayaran/laporan kimia.
 4. Laporan kimia (jika berkenaa)
 5. Sijil/Nota Perlindungan Insurans pemilik baru (jika berkenaan).
 6. Notis penarikan balik tuntutan hak pemilik (pemunya berdaftar) dan tuntutan hak milik (pemilik baru).
 7. Laporan pemeriksaan kenderaan (PG10) asal (kenderaan import).
 8. Bayaran yang ditetapkan.

No comments: