Yamaha fail paten VMax tiga roda?

Majalah Young Machine Jepun menyatakan bahawa Yamaha telah memfailkan paten untuk motosikal dalam gambar ini. Jika dilihat, ianya terlalu banyak persamaannya  dengan Yamaha V-Max.

Namun begitu perbezaan paling besar antara jentera berkuasa 200bhp dan model dalam paten terkini ialah versi Yamaha yang difailkan peatennya ini adalah beroda tiga dan ia mampu menyendeng.

Setakat ini tiada lagi meklumat lain, dan majalah Jepun Young Machine telah melakukan tindihan untuk gambar menunjukkan persamaan.

Apa akan ada yang minat dan suka dengan jentera 200bhp menyendeng beroda tiga ?

No comments: