Yamaha Motor sertai UNGC

Yamaha Motor Co., Ltd. mengumumkan bahawa ia telah menyertai pakatan UN Global Compact yang dipromosikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

UNGC merupakan inisiatif sukarela di mana syarikat dan organisasi yang mengambil bahagian mewujudkan rangka kerja global untuk merealisasikan pertumbuhan yang mampan dengan bertindak sebagai ahli masyarakat yang baik melalui paparan kepimpinan yang bertanggungjawab dan kreatif. Syarikat-syarikat dan pertubuhan yang dikehendaki dikehendaki menyokong dan melaksanakan sepuluh prinsip UNGC.

Ringkasan 10 Prinsip UNGC
Hak Asasi Manusia:

1. Menyokong hak asasi manusia
2. Tidak menggalakkan penyalahgunaan manusia
Tenaga Kerja:
3. Menyokong kebebasan berpersatuan dan tawar menawar bersama
4. Menyingkirkan buruh paksa
5. Menyingkirkan buruh kanak kanak
6. Menyingkirkan diskriminasi dalam pengambilan pekerja dan pekerjaan
Persekitaran:
7. Waspada terhadap cabaran persekitaran
8. Mengambil inisiatif tanggungjawab persekitaran
9. Membangunkan dan melaksanakan teknologi mesra alam
Anti-korupsi:
10. Mengekang korupsi dalam semua bentuk termasuk peras ugut dan rasuah

Sesuai dengan Misi Korporat Yamaha yang berasaskan penciptaan Kando - iaitu bagi menawarkan kegembiraan baharu dan kehidupan yang lebih memuaskan untuk orang di seluruh dunia. Kando adalah perkataan Jepun untuk perasaan kepuasan yang mendalam dan kegembiraan yang hebat yang kita alami serentak ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa.

Yamaha Motor yang terlibat dalam pengeluaran pelbagai produk dan perniagaan, menganggap sumbangan kepada pembangunan masyarakat yang mampan melalui operasinya menjadi sebahagian daripada pendekatan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) yang diformalkan sebagai "Dasar CSR" yang dikongsi bersama. Dengan menegaskan sokongannya terhadap UNGC, Yamaha Motor bermatlamat untuk mempromosikan inisiatif ke arah Matlamat Pembangunan Mapan, dan berusaha ke arah pertumbuhan korporat melalui penyelesaian isu-isu masyarakat di negara-negara dan wilayah di mana ia beroperasi. Sokongan Yamaha terhadap UNGC ini merupakan tambahan kepada mempromosikan amalan CSRnya sendiri.

Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals (SDGs)
Matlamat Pembangunan Lestari dari 2016 hingga 2030 dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Mapan telah diguna pakai pada Sidang Kemuncak Pembangunan Lestari PBB dalam tahun 2015. Ia termasuk piawaian untuk mencapai 17 Matlamat Pembangunan Lestari dengan 169 sasaran yang berkaitan, yang meliputi isu-isu yang dikongsi oleh masyarakat antarabangsa.

No comments: