Pertandingan Servis Selepas Jualan PROTON 2018 berakhir dengan jaya

Pusingan akhir Pertandingan Servis Selepas Jualan PROTON 2018 telah disempurnakan
dengan jayanya hari ini. Pertandingan ini telah menarik seramai 189 peserta di seluruh negara dan tiga peserta terbaik dari setiap wilayah telah bersaing di peringat akhir yang diadakan di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) Shah Alam dari 29 September sehingga 2 Oktober 2018.
PROTON memulakan inisiatif peningkatan kualiti pada awal tahun ini untuk memastikan semua cawangannya bersedia demi pelancaran Proton X70 baharu akan datang. Inisiatif ini akan menggariskan kepentingan servis selepas jualan untuk memberikan sokongan terhadap sebuah produk yang akan mencatatkan sejarah untuk Syarikat.
"Pertandingan ini merupakan sebahagian dari usaha berterusan Syarikat untuk meningkatkan kemahiran juruteknik bagi memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pelanggan dan juga memberi ganjaran kepada mereka yang menunjukkan prestasi yang cemerlang. Pemenang akan diberikan peluang untuk melawat ke Ibu Pejabat Geely Holdings dan Institut Penyelidikan Geely di China. Lawatan tersebut akan membuka mata juruteknik tempatan kami kerana mereka dapat
melihat keupayaan keseluruhan Geely dari segi reka bentuk sehinggalah ke pembinaan sebuah kereta yang lengkap," kata Dr. Li Chunrong, Ketua Pegawai Eksekutif PROTON.
PROTON telah melibatkan diri secara proaktif dalam pertandingan kemahiran sejak 2003 dan Syarikat memainkan peranan penting dalam membangunkan bakat muda tempatan dalam industri automotif Malaysia. Selain Pertandingan Servis Selepas Jualan PROTON, acara yang berlangsung di CIAST termasuk tiga lagi pertandingan lain iaitu World Skill Malaysia Belia, Pertandingan Kemahiran PROTON dan Pertandingan Kemahiran Kategori Terbuka. PROTON merupakan salah satu rakan strategik yang bekerjasama dengan Kemahiran Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir. Pertandingan-pertandingan ini turut mendapat sokongan daripada Kementerian Sumber Manusia.
Pertandingan Kemahiran PROTON terbuka hanya kepada juruteknik dan mekanik dari Pusat Servis PROTON Edar dan pengedar PROTON di luar negara. Bagi Pertandingan Kemahiran Kategori Terbuka, penyertaan terbuka kepada jurulatih dari institusi vokasional dan teknikal, serta juruteknik dan mekanik dari bengkel di seluruh negara, tanpa had umur.
Encik Suimi Abdul Majid (Deputy Director of Department of Skills Development), Putera Iskandar Zakariya (PROTON Edar KK Inanam), Dato’ Haji Mahfuz Haji Omar (Deputy Minister of Human Resources), Dr Li Chunrong (CEO of PROTON).
Encik Suimi Abdul Majid (Deputy Director of Department of Skills Development), Mohd Az-Zhori Zainol (PROTON CoSE), Dato’ Haji Mahfuz Haji Omar (Deputy Minister of Human Resources), Dr Li Chunrong (CEO of PROTON).  
Encik Suimi Abdul Majid (Deputy Director of Department of Skills Development), Fairinjitip Rasmin (PROTON Edar KK Kolombong), Dato’ Haji Mahfuz Haji Omar (Deputy Minister of Human Resources), Dr Li Chunrong (CEO of PROTON).

No comments: